01-Automatika za ispaljivanje glinenih golubova

Automatika radi u TRAP i u SKIT modu. U modu TRAP izbacivanje se vrši na zvučnu komandu strelca. A SKIT modu izacivaaje se vši tasterima. Postoji 3 tastera , za komande desnog izbacivača, levog izbacivača i za takozvani DOUBLE mod, kada se puštaju golubovi sa obe strane istovremeno.Elektronika upravlja sa 5 mikrofona i napaja se sa akumulatora od 12V. Cena je za upravljačku kutiju. Mikrofoni stalci, kablovi, razvodne kutije nisu uračunate u cenu.Postoje razne izvedbe na tržištu,tako da pre izrade treba da imamo uvid u priključke mikrofona pa u princip rada mašina kojima se upravlja. Elektronika je pravljena tako da na svom izlazu ima releje, koji mogu da uključuju motore u pogon direktno do 8A ili preko kontaktora, elelektromagneta. Prvenstveno radimo samo elektroniku tj. automatski komandni uređaj sa mukrofonika , kablovima. Metalne stalke i sam mehanizam za ispaljivanje NE RADIMO.

Stalak sa mikrofonom – bočna strana

Stalak sa mikrofonom – prednja strana

BLOK ŠEMA SPAJANJA UREĐAJA