05-Foto relej – prekidač sumraka

Uređaj radi na naizmenični napon gradske mreže 220V/50Hz odnosno na jednosmerni napon 12V (akumulator ). Unutrašnjim trimer potenciometrom se podešava osetljivost sonde, odnosno pri kom intenzitetu svetla će se ukljičti relej ( ovu radnju isključivo treba da radi stručno lice ). Ugrađeni relej je 10A, potrošnja uređaja je mala do 100mA. Relej ima jedan kontakt u dva položaja. U svakom trenutku, kada je uređaj uključen I kada svetli ZELENA-LE dioda ,srednji kontakt (S) je spojen sa radnim kontaktom (R). U trenutku kad foto rele reaguje i gasi se ZELENA-LE dioda, spaja se srednji kontakt (S) sa mirnim kontaktom (M). Kada je foto relej pod naponom tj. u radnom položaju, svetli indikatorska LE dioda (žuta ).Uređaj je smešten u plastičnu kutiju, koja se lako montira na zid ili na neki nosač. Priključenje napona napajanja, foto sonde kao i uređaja za kontrolu priključuju se na redne klemne po datom rasporedu.
Primena foto releja je za paljenje ili gašenje nekih potrošača prema zamisli korisnika. Može imati razne primene. Neke od tih mogu biti uključivanje signalnog svetla na visokim zgradama, signalnog svetla na antenskim stubovima, uključivanje uličnog osvetljenja ( čak i solarne javne rasvete), uključivanje noćnog svetla u radnjama i lokalima,uključivanje osvetljenja izloga, za uključivanje svetlećeg reklama kao i neke primene u industriji.Sa uređajem se isporučuje kabel sa foto-sondom (1m), koji se sa plastičnim vezicama lako se montira na željena mesta.

Način povezivanja u 3-faznoj mreži

Način povezivanja u 1-faznoj ili u jednosmernoj mreži

Način povezivanja u 1-faznoj mreži preko kontaktora

Fizički izgled uredjaja

Izgled uredjaja