07-Pojačavač 14W

Pojačalo AB klase u monolit tehnologiji, koji koristi integrisano kolo TDA2030. Ovo kolo je namenjeno za pojačanje audio signala i sa njegovog datašita mogu se pročitati osnovne električne i mehaničke karakteristike, kao i preporučeni spoj za najjednostavniji pojačavač.Napajanje može da bude od 8V..18V ( tipično 12V), a potrošnja ne prelazi 80mA. Tako da za napajanje možemo koristiti jedan adapter 12V/300mA. Zvučnik može biti 4 ili 8 oma. Maksimalna izlazna snaga je 14W na 4oma, odnosno 9W na 8 oma. Izlaz pojačala ima zaštitu od kratkog spoja, ali ipak vredi pripaziti da ne dođe do toga. Kada se realizuje celo kolo, fizičke dimenzije pojačavača nisu velike, tako da se može koristiti za pojačanje muzike iz mobilnog telefona, laptopa, tableta itd.

Šema pojačavača

Fizički izgled