08-Pojačavač 20W

Ovo je pojačavač koji daje 20W čiste sinusne snage u frekventnom opsegu od 20Hz do 30 kHz. Napaja se iz ispravljača , ili akumulatora od 6V do 18V. Troši maksimalno 3A struje. Za izlaz se vezuju standardni zvučnici 4 ili 8 oma. Šema je jednostavna , jedno integrisano kolo , nekoliko kondenzatora i otpornika i to je sve. Na ulaz je moguće dovesti signal iz mp3 plejera ,CD plajera ili iz računara i stvar radi! Integrisano kolo TDA2005 je proizvod firme SGS-Thomson i proizvodi se u dve verzije stereo i mono. U ovom kompletu napravljena je  stereo izvedba. Stereo izvedba je praktično dva MONO kola na istoj pločici. Inače, kolo nije ni malo naivno. U unutrašnjosti kola pored tranzistora i dioda , ovo kolo sadrži čitav niz zaštitnih mehanizama u sebi. Pored ostalih, tu su zaštita od pregrevanja, zaštita od prevelikog napona napajanja, zaštita zvučnika od kratkog spoja sa masom i druge. Za početak, je najbitnije da zapamtimo da ovo kolo neće raditi sa naponom većim od 18V. Pojačavač troši od 3-3,5A, za takvu struju treba predvideti odgovarajuće vodove od ispravljača do same pločice pojačala. Gotov uredjaj može lepo da se ugradi u kućište računara i da sa odgovarajućim filterima napaja sa napajanjem računara.

Šema pojačavača od 20W

Pojačavač je ugrađen u računar