11-Predpojačavač sa ton kontrolom

Regulator zvuka je neophodan za NF pojačavač. Postojanje ovakvog sklopa omogućava pojedinačnu reprodukciju i prilagođavanje različitih akustičkih odnosa. Jednostavan pojačavač bez bilo kakve regulacije zvuka prenosi frekvencijski spektar skoro linearno, tako da u vezi sa osetljivošću uha ističe srednje tonove oko 1kHz. Zvučna slika tada daje loš, nepotpun utisak i sigurno ne odgovara onome što se zahteva za HI-FI. Zato je potreban pojačavač sa linearnom promenom frekvencije iz pretpostavku da zadovoljava HI-FI norme. Postoji mnogo mačina kako da ovo izvedemo. Prvi najjeftiniji način je kada se negde u uređaju nalazi regulator sa oznakom „Ton“ kojim regulišemo zvučnu sliku. Rezultujuća zvučna slika je potmula i podseća kao da smo stavili ćebe na zvučnik. Aktivni regulator zvuka ispunjava sve naše zahteve. Regulator kojim je visoke i niske tonove moguće podešavati odvojeno od same regulacije jačine zvuka je ono što razrešava sve ove gore pomenute probleme. U normalnom slučaju ulazni signal u jednom takvom spoju znatno slabi – prigušuje, pa se zato kroz odgovarajuće pojačavačke stepene mora ponovo pojačati. Ako se takvi pojačavači nalaze u regulatoru zvuka, onda govorimo o aktivnom regulatoru zvuka. Kada već mora da se ugradi pojačavač, onda je najbolje rešenje da regulaciono kolo bude vezano u takozvanom protivkontaktnom spoju. Ovim se postiže enormna povećana mogućnost regulacije. Naš spoj koji ovde predstavljamo I koristimo je poreklom iz zbirke Siemens-ovih spojeva I odlično se uklapa kao ulazni sklop za NF pojačavače. Potenciometre za visoke I niske tonove možete povezati direktno na sašiju. Rekosmo već da je u pitanju Siemens-ova šema, tako da je potenciometar za visoke tonove obeležen sa “H” od nemačke reči “Höhen” a za niske slovom “T”, od nemačke reči “Tiefen”. U slučaju da ne želite to da uradite, možete ih vezati eksterno I montirati ih, recimo na kutiju. Potenciometar za jačinu ( Master ) će te spojiti prema priloženoj slici. Ulazni signal se dovodi na pin “E” (eingang ) I na masu, a izlaz na “A” ( Ausgang ) I na masu.

Šema spoja

Karakteristika

Povezivanje