13-Regulator boje tona

Ovaj mali komplet delova omogućava da se odvojeno reguliše jačina tona kao i posebna regulacija visokih i niskih tonova. Sa jednim tranzistorom pojačanja, tri potenciometra i desetak pasivnih komponenti dobijamo aktivni regulator zvuka koji će ispuniti sve naše zahteve. Tranzistor služi da se nadoknade gubici na stepenima za regulaciju jačine i boje tona. Tri potenciometra imaju sledeće funkcije, prvi sa leva služi za regulaciju dubokih, niskih tonova, drugi ili srednji ima namenu da se njime regulišu visoki tonovi a treće sa leva potenciometar služi za regulaciju jačine zvuka.

Električna šema regulatora boje tona

Štampana ploča