14-Akustički prekidač

Akustički prekidač je komplet koji omogućava da se , na primer upali svetlo na zvučnu komandu. Kod ovog prekidača i paljenje i gašenje sijalice može izvršavati akustički tj. pljeskom rukama. Na izlazu uređaja ima rele kojim se mogu uključivati ili isključivati razni uređaji. Cela konstrukcija je vrlo jednostavna i dostupna je i mlađim amaterima.Da vidimo sada karakteristike ovog uređaja. Pre svega on je jednostavan i pogodan za početnike. Kada govorimo o funkciji reći ćemo da je to prekidački uređaj sa relejom sa funkcijom uključivanja i isključivanja glasom, zvukom. Osetljivost se ne može podešavati, samo eventualnim zamenom otpornika R2. Na ulazu imamo elektretski ( kondenzatorski ) mikrofon. Na izlazu imamo kontakte relea . Rele trpi 10A kod napona 220V. Uređaj se napaja strujom iz malog ispravljača, popularno nazvanog adaptera i treba da obezbedi od 9…12V i 50mA. Nije pogodan za dugotrajno baterijski pogon. Sada da vidimo kako radi ovaj uređaj. Pogledaćemo njegovu šemu. Sa leve strane nalazi se mikrofon koji je spojen na tranzistor T1 preko otpornika R2 i kondenzatora C1. Istovremeno elektretski mikrofon dobija napajanje preko otpornika R1 što je neophodan za njegov rad. Obzirom da mikrofon dobija jednosmerno napajanje nije svejedno kako se spaja i tome treba posvetiti posebnu pažnju. Zvuk se dakle dovodi na prvi pjačavački stepen sa T1. Pojačani signal se dalje vodi preko kondenzatora C2 i C3 na običan tranzistorski flip-flop, koji je sačinjen od tranzistora T2 i T3. U zavisnosti od toga koji tranzistor je bio u provodnom stanju prilikom prvog uključenja, rele može da bude otvoren i zatvoren. Ako je recimo T2 bio u provodnom stanju, onda T3 bio blokiran, tako da rele bio u mirnom isključenom stanju Pljesak ili zvuk koji dolazi na mikrofon dovodi do zatvaranja tranzistora T2 i otvaranje T3, znači provešće T3 u zasićenju i zatvara se rele. Posle toga svaki naredni pljesak zatvara odnosno otvara rele. To zanči da prvi pljesak uključuje potrošač, drugi isključuje, pa treći opet uključuje i tako naizmenično.

Električna šema akustičkog prekidača

Pogledajte rad akustičkog prekidača