15-VU-metar sa LED diodama

VU-metar je instrument koji vizualno pokazuje jačinu izlaznog signala. Može biti analogan sa instrumentom sa kretnim kalemom ili digitalan, kao ovaj naš sa IC kolom i LED diodama.
Ovaj komplet je mono tip, ali se za stereo stavljaju dva istovetna komada, od kojih se jedan spaja za levi a drugi za desni kanal i stvar je rešena.Ovaj komplet je sa integrisanim kolom LM3914 u 18 pinskom DIL kućištu preuzeli smo od američkog proizvođača National Semiconductor. Upotrebljeno je 10 LED dioda, okrugle 5mm prečnika . Ko želi može i drugačije da postavi. Najčešće se preporučuje da se prvih sedam budu zelene a zadnje tri crvene.Tako se po upaljenim crvenim LED diodama vidi kada signal ide prejako. Inače ovo kolo omogućava da se napravi LED VU-metar sa dvadeset dioda što morate priznati , deluje impresivno.
Samo IC kolo senapaja sa 5V jednosmernog napona, za šta je napravljen jednostavan stabilizator napona sa tranzistorom BC141 ili sličnim i zener diodom 5V6, koji se napaja iz desetak volti jednosmernog napona iz postojećeg ispravljača pojačavača u koji se ugrađuje ovaj interesantan instrument.
Signal za VU-metar uzima se sa izlaznog stepena odnosno zvučnika i spaja na kleme INPUT. Možemo koristiti običan neoklopljeni kabel ( žicu ). Trimer potenciometrom od 10k…100k, koji vam po želji , na šemi je obeležen sa P1= 47k, postavlja se jačina zvuka na svetlećim LED diodama.