17-Voltmetar sa LED diodama

Ispravnost akumulatora, dinama i sada alternatora u automobilu najlakše se utvrđuje merenjem napona akumulatora. Za merenje na¬pona koristi se instrument koji se zove Volt-metar. Postoje dve vrste, analogni sa skalom i kazaljkom i digitalni sa nu¬meričkim pokazivanjem napona. Dobri su i jedan i drugi, ali za stručnjaka. Nestručnjak bi morao da pamti napon neispravnog, napon ispravnog akumulatora napon ispravnog alternatora odnosno dinama i reglera. Voltmetar sa LE diodama upozorava vozača koji ne zna koliki je napon ispra¬van a koliki nije. Dovoljno je da zna da kada svetli zeleno, napon je u redu, a kada svetli cr¬veno onda nije u redu. Onda je ili akumulator neispravan ili je alternator odnosno dinama neispravna ili su i akumulator i alternator neispravni.Auto volt-metar meri tako da se u rasponu od 10.5 do 15 V na svakih pola volta zasvetli druga LED dioda. Znači tačno se zna kada je koliki napon. A ako svetli crveno odnosno ako je napon akumulatora 10.5 do 11.5 V pri ugašenom motoru akumulator je ili prazan ili neispravan. Prazan akumulator napuniće se posle par sati vožnje i napon će biti 12.5V, odnosno svetleće odgovarajuća LED dioda. I to trajno i kod isključenog motora. Ako i dalje svetli crvena led dioda, akumulator je neispravan i treba ga zameniti. Ispravan akumulator ima napon 12.5 -13V kada je motor ugašen. Pri punom gasu napon mora da je do 14V. Preko l4V, znači kada zasvetli jedna od desnih crvenih LE dioda, znamo da je dinama, alterna¬tor, odnosno regler u kvaru. Neispravnost istih dovodi do napona na akumulatoru preko 15V,do pregorevanja sijalica ili trošenja vode u akumulatoru. Znači pamtimo ispravan napon akumulatora je između 12 i 14 V. Manji ili veći tepon ukazuju na neispravnost akumulatora, reglera, diname ili alternatora. Naš LED Volt-metar ima raširenu skalu. Meri od 10.5 do 15V u deset položaja, sve u tokovima od pola volta.Takva skala je pregledna i ne treba mnogo razmišljati. Uređaj je jednostavan. Ima jedno popularno IC kolo LM3914, par otpornika, de¬set LE dioda , i nekoliko dioda. Sve češće se srećemo sa naponskim pretvaračima koji pretvaraju jednosmernu struju, uobiča¬jenog napona 12V, u 220V naizmeničnog napona. Ovakvi uređaji omogućavaju da u trenu¬cima kada nestane struje iz gradske mreže nejneophodniji uređaji u kući ili kancelariji dobiju neophodno napajanje. Trajanje takvog rezervnog napajanja zavisi od kapaciteta priključenog akumulatora. Najčešće se koriste automobilski ili kamionski akumulatori, iako nisu retki ni želatinasti akumulatori koji su pogodni za upotrebu u zatvorenim prostorima zato što ne isparavaju i ne proizvode nikakve mirise. Jedan od problema koji ima većina pretvarača je loša signalizacija trenutnog kapaciteta akumulatora. Ukoliko Vam pretvarač na vreme ne signalizira da je akumulator skoro prazan, prestaće da radi, a tada, ako imate priključen računar možete izgubiti dragocene podatke. E to na scenu stupa naš LED volt-metar, koji rešava ovaj problem sa lakoćom. Dovoljno ga je spojiti na akumulator i imaćemo potrebnu signalizaciju.

Izgled štampane ploče voltmetra sa LED diodama

Šema spoja voltmetra sa LED skalom