20-Brojač obrtaja motora sa LED skalom

Merač broja okretaja motora vrlo je koristan instrument i ugrađuje se na većinu sportskih motora. Nažalost, kod starijih modela ti se instrumenti nisu ugrađivali pa vam ne preostaje ništa drugo da kupite gotov ili ga napravite samogradnjom. Kvalitetni su uređaji vrlo skupi i nije ih baš jednostavno nabaviti. Obično se ti instrumenti izrađuju s analognim mernim instrumentom kao pokazivačem. Takvi instrumenti moraju biti vrlo robusni zbog snažnih vibracija cele konstrukcije motora pa ih je teško nabaviti i skupi su. Baš zbog toga je elektronički način prikaza rezultata merenja pomoću LED-pokazivača idealan. Diode su jeftine, nisu osjetljive na vibracije, a očitanje je brzo i lako. Većina brojača koji se izrađuju s LED-diodama imaju samo 10 dioda, što nije dovoljno za dobru rezoluciju. Stoga vam preporučujemo šemu spoja koja omogućava očitavanje sa dvostruko većim brojem dioda - dakle sa 20. lako je time sklop malo složeniji jer umesto jednoga morate primeniti dva integralna kruga LM3914, ta dodatna investicija se itekako isplati. Sagrađenim instrumentom može se meriti broj okretaja od nule pa do 10.000 okretaja sa rezolucijom od 500 okretaja, što je sasvim zadovoljavajuće.

Šema brojača obrtaja sa 20 LED

Šema brojača obrtaja sa 10 LED

Izgled štampane ploče sa 20 LED

Raspored elemenata sa 10LED