21-Music to light efekt

Ovo je idealan svetlosni efekat za svaku svečenast, disko i slično a za male pare i sa jednostavnom šemom. Bez mnogo, bolje rečeno sa malo materijala. Pre svega tu je jedan trimer potenciometar na koji dovodimo signal sa zvučnika našeg pojačavača, tjunera, muzičkog stuba ili uređaja sa kojeg želimo da muziku pretvaramo u svetlo. Njime regulišemo osetljivost naše lajt mašine. Sledeći element je otpornik od 200oma kojim ograničavamo minimalnu osetljivost uređaja. Bolje rečeno ako želimo da povećavamo osetljivost uređaja – smanjujemo ovaj otpornik.Ako želimo da smanjimo osetljivost uređaja povećavamo ovaj otpornik. Sa 800W je moguće opteretiti ovaj uređaj. To su 4 sijalice po 200W spojene u paraleli ili 8 sijalica po 100W. Samo zapamtite, moraju se koristiti odgovarajuće žice i naravno pripadajuća sijalična grla.Ulazna osetljivost ovog uređaja je od 1 do 40V odnosno isti se može priključiti na zvučnički izlaz 4 do 8oma a izlazne snage od 1 do 100W.
MOC3020 je oznaka IC kola koje je optokapler. Njegov zadatak je da izolije, da odvoji, da razdvoji naš muzički uređaj od naše svetlosne mašine. Kod pojedinih proizvođača, ovo kolo ima oznaku K3020P, kao što se vidi na slici. Na istoj slici se vide izvodi tiristora, koje mogu da se koriste za dati sklop.Tako je naš muzički stub recimo, apsulutno galvanski odvojen od svetlosne mašine i nepostoji mogućnost da gradska mreža uđe u naš muzički stub, pojačavač ili slično. Do sada smo kod sličnih naprava koristili transformator, koji je uvek bio problem jer ga nije lako naći u prodaji i to ne samo kod nas. Ima raznih optokaplera. Zajednička im je svima LE dioda. Naš MOC3020 ima fototrijak. Ima ih sa fototranzistorom, sa foto darlingtonom, foto SCR-om, i drugim složenim spojevima. Svaki optokapler, kao i svako IC kolo ima oznaku koja se koristi za orijentaciju kod stavljanja istog na štampanu ploču. Pazite da ne pogrešite prilikom ovoga, posledice mogu biti katastrofalne po IC. Optokapler sa svojim foto trijakom koji menja svoju otpornost u ritmu muzike ili govora, manje ili više otvara kapiju ( gejt ) tiristora TIC106 u čijem kolu je spojena sijalica ili više sijalica, koje svetle u pomenutom ritmu muzike ili govora.

Izgled uređaja bez kutije

Električna šema spoja