22-Električni pastir – čobanica

Električne čobanice ili električni pastiri  su izvori napajanja za električne ograde čija je namena čuvanje domaćih i zaštita od divljih životinja. Električna čobanica  može da se napaja pomoću spoljnog akumulatora napona 12V ili preko gradske mereže od 220V. Odlikuje niskom potrošnjom i visokom pouzdanošću što je osigurano koncepcijom rada uredjaja  . Životinja koja dodirne električnu ogradu doživi neugodan strujni udar, nakon čega je neko vreme izbegava. Taj električni udar, osim neprijatnosti, ne ostavlja nikakve posledice na životinje ni na ljude ukoliko eventualno dodirnu ogradu.  Strujni krug se u  ovom slučaju zatvara preko zemlje, zato je potrebno jedan izvod uredjaja dobro uzemljiti. Dužina električne ograde koju uredjaj može napajati praktično je neograničena ukoliko se propisano postavi.

Bočna strane – konektor za 230V

Bočna strana – konektor za 12V

Tehnički podaci:

Potrošnja : 100mA

Autonomija uz akumulator od 45Ah :  20 dana

Dužina ograde : 10-20 km

Energija udaraca : 1,6 J

Napon bez kontakta : 10 – 15 kV

Vreme između dva impulsa : 0,8 – 1,5 s

Trajanje impulsa : 20-25 ms