23-Automatski preklopnik 12V-220V za cirkulacione pumpe

OPIS: Uredjaj je namenjen za praćenje prisustva napona gradske mreže. U slučaju da taj napon postoji ( 220V / 50Hz ), uređaj koji se štiti, radi sa mrežnog napona. U slučaju nestanka mrežnog napona, uređaj automatski prebaci na rad sa akumulatora od 12V. Slično kao kod UPS uređaja koji se koriste za računare.Kada uređaj ne koristi akumulator, onda ga puni preko ugrađenog automatskog punjača akumulatora.

PRIMENA: Za zaštitu peći i celog sistema etažnog grejanja, za zaštitu manjih potrošača do 100W u slučaju nestanka struje. Nestanak struje može izazvati pregrejavanje vode u sistemu etažnog grejanja, kada ne radi cirkulaciona pumpa. U tom slučaju može da dođe do eksplozije i do stradanja peći.Ovaj uređaj štiti od toga, jer odmah nakon prestanka napona gradske mreže , prelazi u rad preko akumulatora.

Tehnički podaci:

Ugrađen inverter snage 200W

Ugrađen automatski punjač akumulatora snage  12V-3A

Potrošnja u radu na akumulator je max 10Ah

Mogućnost montaže na zid

Prikljušci i signalizacija

Priključak potrošača

Prednja strana uređaja