24-Automatski preklopnik sa termostatom za cirkulacione pumpe

OPIS: Uredjaj je namenjen za praćenje prisustva napona gradske mreže. U slučaju da taj napon postoji ( 220V / 50Hz ), uređaj koji se štiti, radi sa mrežnog napona. U slučaju nestanka mrežnog napona, uređaj automatski prebaci na rad sa akumulatora od 12V. Slično kao kod UPS uređaja koji se koriste za računare.Kada uređaj ne koristi akumulator, onda ga puni preko ugrađenog automatskog punjača akumulatora.

PRIMENA: Za zaštitu peći i celog sistema etažnog grejanja, za zaštitu manjih potrošača do 100W u slučaju nestanka struje. Nestanak struje može izazvati pregrejavanje vode u sistemu etažnog grejanja, kada ne radi cirkulaciona pumpa. U tom slučaju može da dođe do eksplozije i do stradanja peći.Ovaj uređaj štiti od toga, jer odmah nakon prestanka napona gradske mreže , prelazi u rad preko akumulatora.

Uređaj se izrađuje i 2 varijante :

1. Varijanta bez termostata AUUCP-TIP1
2. Varijanta sa termostatom AUUCP-TIP2

Oba tipa imaju priključak za gradsku mrežu ( preko kabla), imaju utičnicu za uređaj koji radi sa 220V/50Hz, kabel sa klemnama za akumulator. Ugrađen je inverter 12V/220V – 150W, automatski punjač akumulatora do 3A.Cela elektroniika je smeštena u plastičnu kutiju, koja se može montirati na zid.

U TIP2 je ugrađen još termostat sa sondom, koji meri temperaturu vode u sistemu etažnog grejanja.Termostat se podesi na određenu temperaturu ( na priimer 40C), kada se uključuje cirkulaciona pumpa, ispod te temperature pumpa ne radi. Tako praktično štedimo ogrev, jer termostat ne dopušta cirkulaciju „hladne vode”, nego se cirkuliše uvek topla voda ( iznad 40C )

Po potrebi izrađuju se AUUCP uređaji, koji mogu neprestano napajati uređaj do 500W (220V /50HZ modifikovanog sinusnog napona ).

Izged uređaja u radu

Tehnički podaci

Ugrađen inverter snage 200W

Ugrađen automatski punjač akumulatora 12V/3A

Ugrađen digitalni termostat sa opsegom merenja -40…+75C

Mogućnost postavljanja na zid

Potrošnja uređaja pri radu na akumulator oko 5-6A sa pumpom od 60W

Uređaj sa akumulatorom

Bočna strana uređaja

Priključak za pumpu