26-Regulator obrtaja jednosmernog (DC-12..24V) motora