27 – Univerzalni regulator motora žice – elektronika za Co aparat

Regulator brzine motora dodavanja žice  za sve Co2 aparate sa DC (jednosmernim 12v-24v ) pogonskim motoričićem, npr (varstroj, iskra, gorenje itd), pri naizmeničnom varenju.

Pritisak na taster pokreće se motor za dodavanje žice, otpuštanjem tastera se zaustavlja motor. Posebnim potenciometrom se može podesiti željena brzina obrtaja motora.  Može služiti kao PWM regulator okretaja za jednosmerne  motore poput motorića brisaća i sl.

Elektronika poseduje 2 releja, što znači da pritiskom na taster pištolja pokrećemo 2 nezavisna strujna kruga. Neki aparati treba da imaju 2 releja.