Akumulatorske baterije

Akumulatori su konvertori hemijske u električnu snagu i predstavljaju izvore energije kada su napunjeni.Dok se pune, postaju konvertori električne u hemijsku energiju. Pošto se akumulatori prilikom upotrebe moraju kontinualno dopunjavati, oni služe kao skladišni rezervoari za električni naboj.Reverzibilna elektrohemijska reakcija se odvija u jednom smeru u toku pražnjenja, a u suprotnom smeru u toku punjenja.Akumulatorska baterija predstavlja veći broj akumulatora povezanih tako da funkcionišu kao jedan veliki akumulator.Obično su ovi akumulatori olovni akumulatori od 12V.Takvi akumulatori se proizvode na drugačiji način od akumulatora koji se obično mogu naći u vozilima,koji su startni akumulatori. Oni se nikad ne prazne previše i optimizovani su tako da obezbede maksimalnu startnu struju.
Akumulatori koji se koriste u kućnim električnim sistemima prestavljaju akumulatore sa dubokim ciklusom punjenja i pražnjenja.Najbolji i najskuplji su Plante akumulatori.Sposobnost akumulatora da skladišti električni naboj,Q meri se amper-časovima (Ah). Kako akumulatori stare, njihov kapacitet opada sve dok uskladištena količina naboja ne postane neprihvatljiva. To je obično vrednost od oko 50% deklarisane vrednosti kapaciteta.