Edukacije

U okviru edukativnih delatnosti vršimo usluge:

Podučavananja

MATEMATIKE                                     - osnovna i srednja škola
FIZIKE                                               - osnovna i srednja škola
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE        - srednja škola
ELEKTRONIKE                               - srednja škola
ELEKTRO GRUPE PREDMETA      - srednja škola

Pripreme za polaganje raznih ispita  

MATEMATIKA – viša škola, fakultet
ELEKTROTEHNIKA - viša škola

Izrada seminarskih i maturskih radova

ELEKTROTEHNIKA - srednja škola

Izrada maketa i zadataka za laboratorijske vežbe iz oblasti          ELEKTROTEHNIKA

Časove podučavanja držimo u dobro opremljenoj učionici sa modernom tablom i audio vizualnom opremom., Postoji mogućnosti za grupni rad od 5-8 učesnika.

Matematika

Preuzimanje na strani DOWNLOAD

Časopisi

Preuzimanje na strani DOWNLOAD

Elektro

Preuzimanje na strani DOWNLOAD

Makete

Mogu ih naručiti

 

ONLINE kursevi

Mugu se preplatiti na njih