Javna rasveta

Inovativna ulična ili javna rasveta je revolucionarni system, koji se sastoji od foto-naponskih modula koje pretvaraju sunčevu radijaciju u električnu energiju, koja se akumulira u akumulatoru preko dana, da bi noću napajala LED sijalicu . Zahvaljujući  inteligentnom regulatoru punjenja sa automatskim foto relejom, ulična rasveta nudi idealno rešenje za mesta, ulice, parkove i gde ne postoji elektroenergetska mreža u blizini. Funkcioniše tako da se automatski upali posle zalaska sunca i ugasi u zoru sledećeg dana. Ulična rasveta nudi se sa LED Reflektorm 10-20W, mikroprocesorskim regulatorom punjenja, I sa automatskim foto relejom.

Naprednija verzija koja sa inovativnom tehnologijom ( Arduino, PIC ), automatski reguliše intenzitet svetlosti žarulje u zavisnosti o stanju napunjenosti akumulatora, te tako povisuje učinkovitost i smanjuje gubitke u sistemu. Takve karakteristike omogućuju da žarulje svetli od zalaska sunca do zore, kroz celu godinu, omogućavajući znatne uštede električne energije u zimskom periodu i jaku svetlost pogotovo u večernjim satima kada je promet najgušći. U zimskom periodu kada je noć duža, smanjena insolacija i više lošeg vremena, Ova automatika će smanjiti intenzitet žarulje u drugom delu noći sa ciljem očuvanja energije za sledeće noći. Zahvaljujući upravo ovom rešenju, okolina će biti osvetljena sa intenzitetom svetlosti većom od 3700 lumena (maksimalna osvetljenost) sa prioritetom u večernjim i jutarnjim satima. Automatika će sam smanjiti intenzitet svetla u satima noći, kada se smanji insolacija tekom dana. Velika gustoća energije proizvedene od SOLARNIH modula omogućava brzo punjenje akumulatora, istovremeno zauzimajući malu površinu, te čini sistem jako efikasan, estetski neupadljiv i jednostavan za montažu.