Dif termostat

2,800.00 RSD

Diferencijalni temperaturni regulator ili prekidač prati kretanje temperature na jednom senzoru ali ne u odnosu na ambijent nego u odnosu na drugi senzor.  Najčešća upotreba diferencijalnog temperaturnog prekidača je u solarnoj tehnici odnosno u tehnici zagrevanja ili hlađenja. Kod solarnog grejanja vode, tek pri dovoljno velikoj temperaturnoj razlici između cevi za vruću vodu i povratne cevi sa hladnom vodom aktivira se cirkulaciona pumpa. Cela stvar je u tome da se cirkulaciona pumpa automatski uključuje, da ne mora niko to ručno da radi, razmišlja, greši ili zaboravlja.

Naravno da se mogu zamisliti i drugi primeri primene, kod kojih se radi o reakciji na preveliki pad temperature, na primer kod uključenja hlađenja odnosno grejanja. Kao što je već nagovešteno, u ovom slučaju se radi o realizaciji sa što je moguće manjim izdatkom, ali to ne treba ni u kojem slučaju pobrkati sa time da ova ekonomičnost ide na račun preciznosti, naprotiv korišćeni temperaturni senzori rade veoma pouzdano i imaju izvanrednu tačnost koja iznosi 1%. Pod tim se podrazumeva da se oni prilikom zagrevanja i potom hlađenja ponašaju isto tako kao i pre izmene temperature. Za senzore koristimo Philips-ove hladne provodnike ( termo otpornike sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom – PTC) sa oznakom KTY81-210.

Category: