Regulator punjenja

Svrha solarnih regulatora napona

Solarni regulatori DC napona pretvaraju promjenjljivi jednosmerni napon solarnih modula u precizno kontrolisane napone, kojima se puni i održava akumulator. Isto tako preko regulatora napona mogu se napajati jednosmerni potrošači . Napon akumulatora automatski se podešava, zavisno o tipu, o stanju napunjenosti i temperaturi ćelije, dok se napon potrošača održava konstantnim. Svi regulatori potpuno su automatizovani uređaji. Solarni regulatori se prave za napone solarnih modula, baterije, akumulatora i potrošača od 12V do 48V. Struje solarnih modula i punjenja baterije pojedinog regulatora su od 4A do 200A.

Kontroler punjenja je elektronski uređaj kojim se reguliše napon punjenja akumulatora. On je obično sastavni deo regulatora i zajedno čine jedan elektronski sklop. Kada napon dostigne 14V (28V) isključuje se punjenje, a kada usled potrošnje opadne na 11.8V (23.6V) opet uključuje punjenje. U slučaju velike potrošnje, kada napon akumulatora dođe do kritične tačke od 10.8V (21.6V) (ispod koje bi došlo do nepovratne hemijske reakcije i do velikog smanjenja kapaciteta), uloga kontrolera je da isključi potrošače.