Solarni paneli

Solarno zračenje se konvertuje u elektricitet putem fotonaponskog (eng.photovoltaic) procesa. Uređaji za konverziju su solarne ćelije. Ćelije se kombinuju i povezuju u solarne panele.Više panela formiraju solarni niz, spojen sa solarnim trekerom (treker nije neophodan ). Jedan ili više nizova čine solarni PV sistem. Paneli sadrže ćelije koje se proizvode pomoću istog procesa kao i silicijumska elektronska integralna kola.To je prilično komplikovan proces,sa mnoštvom različite opreme i izvodi se u velikom broju koraka, pa je stoga i relativno skup proces. Solarne ćelije su u suštini, solid-state diode, elektronski „ventili“ koji dozvoljavaju struji da teče u jednom smeru,ali ne i u drugom. Solarno zračenje interaguje sa elektronima u poluprovodničkim materijalima, oslobađajući pojedine elktrone koji potom postaju električna struja. Ova struja teče u smeru suprotnom od onog kojim je dozvoljeno spoljnoj struji da teče kroz diode. Svaka ćelija, kada se osvetli,generisaće napon na sebi od oko 1V.Veći broj ćelija se vezuje u rednu vezu,dok se takvi lanci ćelija vezuju u paralelnu vezu,čime se obrazuje solarni panel. Tipičan solarni panel na izlazu daje nominalnih 12V pod punim sunčevim osvetljenjem. Sunce, kada se nalazi direktno iznad naših glava, u toku dana bez oblaka,ebezbeđuje gustinu snage od oko 1kW/m2. To se smatra „standardno sunce“ u industriji PV panela i predstavlja uobičajno stanje iradijacije za specifikacije panela.

Tipovi solarnih panela

Na osnovu svoje tehnologije solarne panele delimo u dve velike grupe: kristalni i tankoslojni solarni paneli. Kristalni paneli: mono i polikristalna tehnologija. U prošlosti tačna je bila tvrdnja da su monokristalni paneli bili delotvorniji od polikristalnih sa istom performansom. Danas, zahvaljujući razvijenoj tehnologiji, ova razlika je nestala. Efikasnost im je isti. Može se reći da polikristalni paneli bolje rade pri difuznom zračenju, dok, kad je direktna sunčeva svetlost u pitanju bolji kapacitet imaju monokristalne solarne ćelije, ali to su minimalna odstupanja. Razlika je u procesu njihove proizvodnje, odnosno u izgledu. U cenama ne postoji razlika kada su u pitanju solarni moduli sa istim snagom. Nekoliko odstupanja: u vrelim klimatskim uslovima monokristalni moduli malo bolje rade, dok u severnim krajevima bolje rade polikristalne ćelije, to jest, minimalno bolji učinak ima monokristalna ćelija.
Moderni solarni moduli imaju životni vek od 30-35 godina i efikasnost pretvaranja energije između 13-18%. Proizvođači kvalitetnih modula daju 2-5 godina fabričke garancije i daju 20-25 godina garancije na efikasnost rada. Garancija na efikasnost rada pokazuje da solarni modul i nakon 20-25 godina korišćenja ostvaruje efikasan rad miminalno 80%.